Talalit n Lwennas

Lwennas Matub
Lwennas Matub

Ɣilen tamettant-ik tin ay sefḍen rrekḍ-ik di tmurt n imaɣrasen yugin kennu tagara, ɣilen ma ulac tafeka-k gar-a-nneɣ ajajiḥ tlelli ad yaxsi deg ulawen, tefɣasen tirga mxalfa imi walan tamettant-ik i talalit usirem, d imesli-k tansa n tmaɣnest, d afud i wegrawliw yettmagaren laḥyaf akk d wid iɣunzan tugdud.

Anwa tamezuɣt i k-islan deg ul ur teǧǧi latar  lqayen neɣ ur tefki imɣi i tissas.
Anwa ilemzi i k-islan ur yekcim deg-s ubaḥri trugza?
Anwa amusnaw i k-yeslan yenna-d taluft mačča akka i tella?
Anwa ameɣnas ilaw i k-yeslan yeǧǧa imenɣi di tnaṣfa?
Anta tameṭut i k-yeslan ɣef izarfan-is ur tennuɣ-ara?
Imeslayen inaṣliyen id ilulen deg udrar igrawliwen s ugarjum n tebɣezt yuɣen yal adeg di tmurt issaramen imal n tafat ad i qqimen uran di tmektayt-nneɣ i lebda war tatut.
Sefran yakk fell-ak trun ɣef tmettant-ik ma d nek d wid i yicban imeslab n tlelli n-sefruy ɣef tlalit-ik ass-nni uzlen idamen-ik deg akal deg-i tluleḍ xarsum mačči tikelt tamezwarut maca ass-nni aseklu usirem yeswa yarwa s idamen-ik tefkiḍ i tlalit n wegrud aɣewwaɣ ay farsen annar imezwura wa d yuɣal taɣult n targit  tala i win ifuden.

D abrid-ik kan i d aɣarrabu tifrat uqbel ilel ad yenfel fell-aɣ.

Ass-nni mi nessla i lexbar
yugi wul ad yamen
Ass lexmis itij iqehhar
Yaɣli uzamul imaziɣen
Yewet iɣisi ǧarǧar
laεwanṣar-is d imeṭawen

yugi wul ad yettu
As-nni mi yaɣli
iɛuhed ur ikennu
ad yemet d ilelli
isem-is a s-necfu
d azamul imenɣi

Ay icenga n tafat
Ay icenga tlelli
Tɣil-m tifrat
Ma tenɣa-m imesli
Ad yqqim d cfawat
ilebda am yetri

Dahmani Bilal

Plus d'articles de : Lettre de Kabylie

Commentaires (1) | Réagir ?

avatar
fateh yagoubi

oui